ကဗ်ာ

၂၅-၁၂-၂၀၁၈ ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာပါ

“အနႏၱငါးျဖာ ကုိးကြယ္ရာ”

☺    ဘုရား –

သတၱ၀ါဟူသမွ် အနႏၱ၏

ဦးခ်ရုိက်ိဳး ရွိခုိးပူေဇာ္

ဖူးေျမာ္မ၀ ျမတ္ဗုဒၶ ။

☺    တရား –

သံုးဆယ့္တစ္ဘံုသား သတၱဝါမ်ား၏

အက်ိဳးအားေရွးရႈ ေမတၱာျပဳသည္

သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား ။

☺    သံဃာ –

သံုးလူထြတ္ထား ျမတ္ဘုရား၏

ေဟာၾကားက်န္ရစ္ တရားစစ္တည္း

၀ိနည္းသိကၡာ အျဖာျဖာကုိ

ေဟာကာပုိ႔ခ် ထိန္းသိမ္းၾကသည့္

ဓမၼရာဇာ ျမတ္သံဃာ ။

☺    မိဘ –

သေႏၶသားမွ အစျပဳၾကင္

ရင္၌ လြယ္ဖြား သားသမီးကုိ

ရႊင္အားလွလွ ရႈမ၀ႏုိင္

ဆံုးမသြန္သင္ ပဲ့ကုိင္ရွင္ေပါ့

တုယွဥ္မရ ျမတ္မိဘ ။

☺    ဆရာ –

ပညာႏုိ႔ခ်ိဳ ေသာက္စုိ႔လုိသည့္

တပည့္မ်ားအား ဆရာစားမခ်န္

ဖြင့္အံသင္တာ ျမတ္ဆရာ ။

☺    ဘုရား – – – တရား – – – သံဃာမ်ားႏွင့္

မိဘ ဆရာ ဤငါးျဖာအား

စိတ္မွာရည္မွတ္ ထြတ္အျမတ္ရွင့္

မျပတ္ရုိေသ ကုိးကြယ္ေပေလာ့

ေ၀းေစဒုကၡ ေကာင္းက်ိဳးရ၍

ေအးျမသာယာ ျဖစ္ေစသတည္း ။        ။

ယဥ္စိုး(ေကတု)

 

 

 

ဗဟုသုတ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲမႈ တစ္ရက္လွ်င္ ၇ နာရီ ေက်ာ္သည္အထိ ျမင့္တက္ေရာက္ရွိလာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲမႈပမာဏသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၇ နာရီေက်ာ္သည္အထိ ျမင့္တက္ေရာက္ရွိလာေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္းက အတည္ျပဳထားသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းက စမတ္ဖုန္းမ်ား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသုိ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာမွ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖုန္းသံုးစြဲေသာ အခ်ိန္ ပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ကုိင္ဖုန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား စသည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္အသံုးျပဳလာသည့္အေလ်ာက္ ၄င္းတုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ထိေတြ႔သင္ယူေလ့လာရေသာအခ်ိန္သည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ နာရီမွ်သာ ၾကာျမင့္ လာေၾကာင္း သုေတသီတစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၄င္းတုိ႔၏ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပင္ပ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိန္ကုိ မိဘမ်ားဘက္မွ ဂရုစုိက္ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ တိုးျမွင့္ေပးသင့္ သည္ဟု ၄င္းက အႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ား စမတ္ဖုန္း ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားကို တုိးျမွင့္သံုးစြဲလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

MT

 

 

 

 

 

 

ကဗ်ာ

၂၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာပါ

      “မံႈျပာရီေဆာင္း”

☺    ေဆာင္းႏွင္းစက္

ပန္းခ်ီလက္က

သစ္ရြက္ေတြကုိ ေဆးသစ္ျခယ္။

☺    သြားေတာ့ – – –

အပူမ်ား

အေဟာင္းမ်ား

အေၾကာင္းတရားစိတ္ေလေပြ

ေနရစ္ေတာ့ကြာ ။

☺    ႀကိဳက္သေလာက္ေအး

ႀကိဳက္သေလာက္ခ်မ္း

ေဆာင္း လမ္းဆုိ

ေကာင္းခန္းေရာက္ၿပီမုိ႔

ဆီးႀကိဳလက္ကမ္းေပြ႔ဖက္မယ္ ။           ။

အႏွစ္(နဘူးအုိင္)

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။      မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အမိႈက္သိမ္းသံကန္ (Tank Carrier) မ်ား ၀ယ္ယူလုိပါသည္။

၂။      သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အမိႈက္သိမ္း သံကန္ (Tank Carrier)မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်လုိသူ မ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-

(က)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ             –        ၁၅-၁-၂၀၁၉(အဂၤါေန႔)

စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္

(ခ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္             –        ၂၆-၂-၂၀၁၉(အဂၤါေန႔)

စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေန႔/အခ်ိန္

(ဂ)     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေန႔     –        ၂၇-၂-၂၀၁၉(ဗုဒၶဟူးေန႔)

(ဃ)    အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ-         မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၃။     အထက္ပါတင္ဒါပံုစံမ်ားကုိ တစ္စံုလွ်င္က်ပ္ ၅၀၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး ဌာန(နန္းေရွ႔ေစ်းအေပၚထပ္)တြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိ လုိပါက ဖုန္း-၀၂-၄၀၇၂၀၀၃)သုိ႔ စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

သန္႔ရွင္းေရးဌာန

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ကဗ်ာ

“တို႔ၿမိဳ႔႔ေတာ္စည္ပင္”

☺    အမိႈက္ေတြေကာက္

လမ္းေတြေဖာက္

တစ္ေယာက္အစ တစ္ရာ

စုေပါင္းညီညာ မႏၱလာ ။

☺    အေမွာင္ၿဖိဳခြင္း

မီးေတြလင္း

ေဘးကင္းခ်မ္းေအး မႏၱေလး ။

☺    ေခတ္ေဟာင္းလြန္ရစ္

ေခတ္သစ္ေက်ာ္ၿပီ

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေစတနာ ။       ။

မာမီေဒၚခင္ႏြဲ႔ၾကည္

ေဆာင္းပါး

မ်က္ကပ္မွန္တပ္ဆင္ထားလ်က္ အိပ္စက္သူမ်ား ပုိးမႊားကူးစက္ခံရၿပီး မ်က္စိကြယ္ႏုိင္

မ်က္ကပ္မွန္ကို ရုိးရုိးမ်က္မွန္ မတပ္လုိသူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ မ်က္စိသူငယ္အိမ္အေရာင္ ေျပာင္းၿပီး အလွဆင္သူမ်ားကျဖစ္ေစ၊ တပ္ဆင္အသံုးျပဳၾကရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္မ်ား စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ရာ မ်က္ကပ္မွန္ကို မျဖဳတ္ဘဲ တပ္ဆင္လ်က္ အိပ္စက္သူမ်ား မ်က္စိကြယ္ႏုိင္ပံုကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ္၀န္း၌ လူေပါင္း ၄၅ သန္းခန္႔ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနၾကသျဖင့္ အက်ိဳးအျပစ္အသီးသီးကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ မ်က္စိဆရာ၀န္မ်ားေကာင္စီက ဦးေဆာင္၍ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အျမင္အာရံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ ေနထုိင္ရွင္သန္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ရာ လြဲမွားအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္စိက်န္းမာေရး ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။

ေန႔ခင္းဖက္တြင္ သြားလာလႈပ္ရွားစဥ္ ဖုန္ႏွင့္ အျခားအညစ္အေၾကးမ်ား ကပ္ညိ ေနေသာ မ်က္ကပ္မွန္မွတစ္ဆင့္ ဘတ္တီးရီယားပုိးမႊားမ်ား မ်က္လံုးထဲအထိ ၀င္လာႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ အေမရိကန္မ်က္စိသုေတသီမ်ားက သတိေပးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မ်က္ကပ္မွန္သံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ မအိပ္မီ ေန႔ခင္းဖက္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ျဖဳတ္ေဆးၿပီးမွသာ အိပ္သင့္သည္။

(MT)

ဗဟုသုတ

ကမၻာ့ေလထုထဲရွိ အုိင္ယြန္ႏုိစဖီးယားနယ္ကို ရုရွားႏွင့္တရုတ္ ပူးေပါင္းၿပီး

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေန

ကမၻာ့ေလထုထဲရွိ အုိင္ယြန္ႏုိစဖီးယားနယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မ်ားကုိ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးေနေၾကာင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ထုိနယ္အတြင္း၌ ယခင္က အုိင္းယြန္းမ်ား ေနသားတက်ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္မူ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယုိယြင္းပ်က္စီးခဲ့ရာ ၄င္းကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေနၿပီဟု ရုရွားႏွင့္ တရုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႔ရွိခ်က္အရ အုိင္ယြန္ႏုိစဖီးယားနယ္ထဲသုိ႔ အုိင္းယြန္းမ်ားထည့္လႊတ္ၿပီး တရုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားအထက္ရွိ အုိင္ယြန္ႏုိစဖီးယားနယ္အသီးသီးတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ကမၻာ့ေလထုဟင္းလင္းျပင္ထဲသုိ႔ ႏ်ဴထရြန္မ်ား၊ မုိက္ခရုိေ၀ဖ္လိႈင္းမ်ား လႊင့္ထုတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သုေတသနမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတာင္တရုတ္ေမာနင္းပုိ႔စ္သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းတုိ႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ကမၻာေျမႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ဆုိင္ရာ ရူပေဗဒဂ်ာနယ္၌ အေသးစိတ္တင္ျပထားသည္။

MT

ကဗ်ာ

၂၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ

”နန္းဦးလြင္၀ယ္”

☺    အေရွ႔လားေသာ္ . . .

ခ်ဲ႕ကားပုသိမ္ႀကီး ခံ့ထီးထီးႏွင့္

မၿငီးလွေအာင္၊ ရန္ကင္းေတာင္တည့္ ။

☺    အေနာက္လားေသာ္ . . .

သားနား႐ႈေပ်ာ္၊ ေရႊနန္းေတာ္ႏွင့္

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၊ ႀကီးပြားသြင္တည့္ ။

☺    ေတာင္သုိ႔လားေသာ္ . . .

ႀကီးမားမဟာ ၊ ျမတ္စြာမုနိ

တုမရွိဗုဒၶ၊ သပၸာယ္လွတည့္ ။

☺    ေျမာက္သုိ႔လားေသာ္ . . .

ခံ့ညားထည္၀ါ ၊ သံဃာေတာ္မ်ား

သင္ၾကားစာတိုက္ ၊ ေက်ာင္းေတာ္တုိက္တည့္ ၊

☺    နန္းဦးလြင္အား ၊ ဗဟုိထား

သြားလာ၀င္ထြက္ ၊ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္

အသက္ႀကီးမွ ဘ၀ျဖစ္ေထြ

ဆံုရေလေသာ္ ၊ မေနမနား

ႀကိဳးစား၀ိပႆနာ ၊ အားထုတ္ကာျဖင့္

စိတ္မွာဆႏၵျပင္းျပတကား . . . . . ။     

တကၠသုိလ္ ေမာင္ထြန္းေ၀   

 

ဗဟုသုတ

20-11-2018 ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာပါ အေၾကာင္းအရာ

နဂါးေငြ႕တန္း ၾကယ္အစုအေ၀းႀကီးအတြင္း၌ ျဒပ္ထုမည္းရွိေနသည္ကို ဥရာပအာကာသပညာရွင္မ်ား

သက္ေသျပႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီက ထုတ္ေ၀ေသာ အာကာသ ရူပေဗဒဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဥေရာပအာကာသ စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕က လႊတ္တင္ထားေသာ ဂုိင္ရာၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ စူးစမ္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အာကာသပညာရွင္အမ်ားစု စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေသာ ျဒပ္ထုမည္းရွိႏုိင္မည္ဟု စပိန္ႏိုင္ငံမွ အာကာသပညာရွင္တစ္စုက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ အာကာသဟင္းလင္းထဲ၌ အီလက္ထရြန္ထက္ အဆေပါင္း သန္း၅၀၀မွ် ပုိမုိေပါ့ပါးေသာ အဇီယြန္မ်ားကုိ ေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အဇီယြန္မ်ားႏွင့္ ျဒပ္ထုမည္း ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း အျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲစူးစမ္းေလ့လာကာ သက္ေသျပခဲ့ၾကျပန္သည္။ ဥေရာပအာကာသသိပံၸပညာရွင္မ်ား၏ အလုိအရ နဂါးေငြ႕တန္း ၾကယ္အစုအေ၀းႀကီးအတြင္း၌ ျဒပ္ထုမည္း မုန္တုိင္းသည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ မုိင္ ၃၀၀ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေ၀ွ႔ရမ္းတိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဖီးဇစ္ကယ္ရီဗ်ဴးဒီ ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပသည္။ (MT)

 

က်န္းမာေရး

၁၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ က်န္းမားေရးေဆာင္းပါးမွ

ေရေႏြးျဖင့္ တစ္နာရီၾကာ ေရခ်ိဳးလွ်င္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ ေလ်ာ့က်ေစမည္

ေရေႏြးျဖင့္ တစ္နာရီၾကာမွ်စိမ္ၿပီး ေရခ်ိဳးလွ်င္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား မၾကာေသးမီက ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၃၈ ဒီဂရီ အပူေပးထားေသာ ေရေႏြးကန္ထဲတြင္ စိမ္ခ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ၁၅မိနစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးဖိအားႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာ၏အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးေဆာင္သုေတသီ ပါရဂူဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား ဟုတ္စထရာက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ေရေႏြးကန္ထဲ၌ နားနား ေနေန ေရခ်ိဳးေနစဥ္အတြင္း ေရခ်ိဳးသူ၏ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ေလ်ာ့က်သြားသည္မွာလည္း ထူးျခားေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အပတ္က ထုတ္ေ၀ေသာ အသံုးခ် ဇီ၀ကမၼေဗဒဂ်ာနယ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

T-Set