ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆ ြ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ နိုင္ငံ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ( ၇၀ )ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သတင္း (၂၇.၉.၂၀၁၉ မႏၲေလး သတင္းစာ )


ဒုတိယသမၼတ ဦ့းျမင့္ေဆ ြႏွင့္ ဇနီးေဒၚခင္သက္ေဌးတို႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ညေန ၆နာရီခြဲတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပရာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟို ဌာန-၂သို႔ ေရာက္ရွိရာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ခ်န္းဟိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ေရွးဦးစ ြာ အခမ္းအနားကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဖ ြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *