ေရ ေႏြးျဖင့္ တစ္ နာရီၾကာ ေရခ်ိဳးလ်ွင္ သၾကားဓာတ္ ေလ်ာ့က် ေစမည္

ရေ ေႏြးျဖင့္ တစ္နာရီၾကာမွ်စိမ္ၿပီး ေရခ်ိဳးလွ်င္ေသ ြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား မၾကာေသးမီက ေဖာ္ထုတ္ေတ ြ ့ရွိခဲ့သည္ ။
၃၈ ဒီဂရီ အပူေပးထားေသာ ေရေႏြးကန္ထဲတြင္ စိမ္ခ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ၁၅မိနစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးဖိအားႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာ၏အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေတြ ့ရွိရ ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သုေတသီ ပါရဂူဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား
ဟုတ္စထရာက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ေရ ေႏြးကန္ထဲ၌ နားနား ေန ေန ေရခ်ိဳးေနစဥ္အတြင္း ေရခ်ိဳးသူ၏ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ေလ်ာ့က်သ ြားသည္မွာလည္း ထူးျခားေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ေလ့လာ ေတ ြ ့ရွိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အပတ္က ထုတ္ေ၀ေသာ အသံုးခ် ဇီ၀ကမၼေဗဒဂ်ာနယ္တြင္ အ ေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *