ကဗ်ာ

ဆရာအိုတို႔ အိမ္ျပန္ခ်ိန္

ေျမျဖဴလည္းတို ဆရာအိုတို႔

အိမ္ကိုျပန္ေတာ့မည္- – ။

ငယ္ရြယ္စဥ္ကား ဆရာမွာကား

၀ါသနာ – – အနစ္နာ – – ေစတနာျပင္

ကရုဏာပါ ေရာေထြးကာႏွင့္

ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ

မစားမခ်န္ သင္ခဲ့သည္။

ယခုခ်ိန္ခါ ဆရာမွာကား

သက္ကားေျခာက္ဆယ္ ျပည့္ၿပီရယ္မို႔

သက္ျပည့္ပင္စင္ယူၾကၿပီ။

အို —– ဆရာ

ဆရာသင္ၾကား စာေပမ်ားေၾကာင့္

တပည့္ေတြမွာ ပညာရဲရင့္

ပြဲလယ္တင့္ခဲ့ၿပီ ။

အို —— ဆရာ

ဆရာေစတနာ —- အနစ္နာနဲ႔

ဆရာေမတၱာ —– ကရုဏာကို

ေျမျဖဴေလးက သက္ေသတည္ ။

အို —— ဆရာ

ဆရာတို႔မွာ တျပည့္မရွား

တစ္ျပားမရွိ ပီတိေတြစား

အားေတြရွိ္တဲ့ ငါတို႔ဆရာ

ျမတ္ဆရာကို ခါခါဦးႏွိမ္ခ်ပါ၏ ။     ။

ဆရာညီ(တေကာင္း)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *