ကဗ်ာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္

ဆက္လက္ရွင္သန္

ေ၀လင္ထဲပ်ံ

ေျမျပင္လည္း မနား

ေတာင္ဖ်ား၊ ေျမာက္ဖ်ား တစ္နံတစ္လ်ား

အေနာက္၊ အေရွ႕မက်န္

အားခဲၿပီးပ်ံ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခိုင္

လွမ္းကိုင္ႏိုင္မွ

သူပ်ံတာ နားလိမ့္မယ္

အားေပးစို႔ကြယ္။          ။

မာမီေဒၚခင္ႏြယ္ၾကည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *