ကဗ်ာ

ေကာက္စိုက္ခ်ိန္

လင္းၾကက္တြန္ ေရာင္နီ၀င္း

ေမွာင္ရီကင္း တလင္းဆီ ။

ဦးေတာင္သူ လုပ္အားျပ

ေကာက္စိုက္ေလၿပီ ။

ႏွင္းေငြမႈန္ရီ

ေရာင္နီဆင္ အရုဏ္ဦး ။

ေတးထပ္ကာ

ေဘးဘက္မွာ တြန္သံက်ဴးလို႔

ေက်းငွက္တို႔ျမဴး ။

မြန္းတည့္ခ်ိန္ ေနေရာင္ျပင္း

ထမင္းစား အနားယူ ။

ဦးေတာင္သူ တစ္ေမွးအိပ္

ေလာင္းရိပ္ထူထူ ။

ေနမင္းကပူ

တိမ္ျမဴက ကင္း ။

တလင္းျပင္ ေနေရာင္ေအာက္မွာ

ေကာက္နံ႔ထံုသင္း ။

ေန၀င္ခ်ိန္ ေျမာက္ေလေသြး

ေကာက္ႏွံေမႊး ၀င္း၀င္း၀ါ ။

ဦးေတာင္သူ ေလအေ၀ွ႔

ေကာက္ေလွ႔ေနရွာ ။

လမင္းသာသာ

ညအခါ ေကာက္က်န္ဆြ ။

တလင္းအို

သီခ်င္းဆို ေကာက္ႏွံေထြးလို႔

ေႏြးတဲ့ဘ၀ ။       ။

ကန္ညီေနာင္ေမာင္ေရႊဗ်ိဳင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *