ကဗ်ာ

ေက်ာဘက္က စာမ်က္ႏွာ

ကႏုကမာ

ရင္လႊာကိုခြဲ၊ အသည္းကိုယူ

ပုလဲျဖဴဟု၊ လူတို႔ဆင္ျမန္း

ၿပံဳးရႊင္လန္းစဥ္ ။

လူလို႔လည္တိုင္

အလွၿပိဳင္စဥ္ ။

ကႏုကမာ

မရူသာေတာ့

သူ႔ရင္လႊာထဲ၊ ေသြးနီရဲ၍

အသည္းမဲ့ကင္း၊ ရင္ဟင္းလင္းႏွင့္

ငိုခ်င္းခ်ရ၊ သူ႔ဘ၀အား

ေလာကလူေတြ သိပါေစ ။      ။

ေဌးၾကည္ (စလင္း)

One thought on “ကဗ်ာ”

  1. ေကာင္းမြန္ေသာ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *