ကဗ်ာ

မိုးရဲ႕အရွင္ ေဆာင္းသခင္မ

– ေနသြားလမ္းေၾကာင္း

လွည့္ပတ္ေျပာင္း၍

မိုးေႏႇာင္းရာသီ

ဤအခါသည္

ေန႔တာတိုစျပဳလာၿပီ ။

– ေတာင္ေလကေ၀့

ေျမာက္ေလေခြ႕ေသာ္

မိုးေငြ႔လက္က်န္

၀ႆန္ဥတု

ေဆာင္းႏႇင့္လုသည္

ရတုခါမႇီ

ဤရာသီ ။

– ပ်ိဳဖ်န္းေလးသြင္

ေဆာင္းသခင္မ

ကိုယ္ထင္ျပ၍

ဆီးႏႇင္းပု၀ါ

ျဖန္႔ျခံဳခင္းေသာ္

ေဟမာန္တြင္းသို႔

ခ်ည္းႏႇင္း၀င္ေရာက္လာေခ်ၿပီ ။         ။

ခ်စ္ေ၀( ေခမာေျမ- ပုသိမ္ႀကီး)

 

 

 

 

 

One thought on “ကဗ်ာ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *