ဗဟုသုတ

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ လႊတ္တင္ခဲ့ေသာ ခ်န္ဂီ-၄ လဆင္းယာဥ္ လ၏ အေမွာင္ျခမ္းသို႔ ဆင္းရန္ အသင့္ျဖစ္ေန

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ အာကာသသိပံၸပညာရွင္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာလႊတ္တင္ခဲ့ေသာ ခ်န္ဂီ-၄ လဆင္းယာဥ္သည္ လ၏ အေမွာင္ျခမ္းသုိ႔ ဆင္းရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေတာင္တရုတ္ နံနက္ခင္းသတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ လဆင္းယာဥ္သည္ ဖြန္ကာမန္းဟု အမည္ေပးထားေသာ လ၏ အေမွာင္ျခမ္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းႀကီးထဲသုိ႔ ဆင္းသက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္မွ ၃ရက္အတြင္း လမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

ဖြန္ကာမန္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းႀကီးသည္ မုိင္ ၁၅၀၀၀ က်ယ္၀န္းၿပီး ၈ မုိင္ခန္႔နက္မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ အာကာသသိပံၸပညာရွင္မ်ား တြက္ခ်က္ထားၾကသည္။

ယခင္က ထုိခ်ိဳင့္၀ွမ္းႀကီးတည္ရွိေသာ လ၏အေမွာင္ျခမ္းကို အာကာသယာဥ္ေပၚမွ စူးစမ္းေတြ႕ျမင္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသုိ႔ဆင္းၿပီး အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ တရုတ္အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ပထမဆံုး စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလာင္းမတ္ခ်္-၃ ဘီ ဒံုးပ်ံျဖင့္ လႊတ္တင္ခဲ့ေသာ အဆုိပါ လဆင္းယာဥ္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္တြင္ လပတ္လမ္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေမွာင္ျခမ္းဘက္သုိ႔ ဆင္းရန္ တရုတ္ အာကာသသိပၸံပညာရွင္မ်ား ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

MT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *