ကဗ်ာ

၂၅-၁၂-၂၀၁၈ ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာပါ

“အနႏၱငါးျဖာ ကုိးကြယ္ရာ”

☺    ဘုရား –

သတၱ၀ါဟူသမွ် အနႏၱ၏

ဦးခ်ရုိက်ိဳး ရွိခုိးပူေဇာ္

ဖူးေျမာ္မ၀ ျမတ္ဗုဒၶ ။

☺    တရား –

သံုးဆယ့္တစ္ဘံုသား သတၱဝါမ်ား၏

အက်ိဳးအားေရွးရႈ ေမတၱာျပဳသည္

သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား ။

☺    သံဃာ –

သံုးလူထြတ္ထား ျမတ္ဘုရား၏

ေဟာၾကားက်န္ရစ္ တရားစစ္တည္း

၀ိနည္းသိကၡာ အျဖာျဖာကုိ

ေဟာကာပုိ႔ခ် ထိန္းသိမ္းၾကသည့္

ဓမၼရာဇာ ျမတ္သံဃာ ။

☺    မိဘ –

သေႏၶသားမွ အစျပဳၾကင္

ရင္၌ လြယ္ဖြား သားသမီးကုိ

ရႊင္အားလွလွ ရႈမ၀ႏုိင္

ဆံုးမသြန္သင္ ပဲ့ကုိင္ရွင္ေပါ့

တုယွဥ္မရ ျမတ္မိဘ ။

☺    ဆရာ –

ပညာႏုိ႔ခ်ိဳ ေသာက္စုိ႔လုိသည့္

တပည့္မ်ားအား ဆရာစားမခ်န္

ဖြင့္အံသင္တာ ျမတ္ဆရာ ။

☺    ဘုရား – – – တရား – – – သံဃာမ်ားႏွင့္

မိဘ ဆရာ ဤငါးျဖာအား

စိတ္မွာရည္မွတ္ ထြတ္အျမတ္ရွင့္

မျပတ္ရုိေသ ကုိးကြယ္ေပေလာ့

ေ၀းေစဒုကၡ ေကာင္းက်ိဳးရ၍

ေအးျမသာယာ ျဖစ္ေစသတည္း ။        ။

ယဥ္စိုး(ေကတု)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *