ကဗ်ာ

၂၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာပါ

      “မံႈျပာရီေဆာင္း”

☺    ေဆာင္းႏွင္းစက္

ပန္းခ်ီလက္က

သစ္ရြက္ေတြကုိ ေဆးသစ္ျခယ္။

☺    သြားေတာ့ – – –

အပူမ်ား

အေဟာင္းမ်ား

အေၾကာင္းတရားစိတ္ေလေပြ

ေနရစ္ေတာ့ကြာ ။

☺    ႀကိဳက္သေလာက္ေအး

ႀကိဳက္သေလာက္ခ်မ္း

ေဆာင္း လမ္းဆုိ

ေကာင္းခန္းေရာက္ၿပီမုိ႔

ဆီးႀကိဳလက္ကမ္းေပြ႔ဖက္မယ္ ။           ။

အႏွစ္(နဘူးအုိင္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *