ကဗ်ာ

၂၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ

”နန္းဦးလြင္၀ယ္”

☺    အေရွ႔လားေသာ္ . . .

ခ်ဲ႕ကားပုသိမ္ႀကီး ခံ့ထီးထီးႏွင့္

မၿငီးလွေအာင္၊ ရန္ကင္းေတာင္တည့္ ။

☺    အေနာက္လားေသာ္ . . .

သားနား႐ႈေပ်ာ္၊ ေရႊနန္းေတာ္ႏွင့္

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၊ ႀကီးပြားသြင္တည့္ ။

☺    ေတာင္သုိ႔လားေသာ္ . . .

ႀကီးမားမဟာ ၊ ျမတ္စြာမုနိ

တုမရွိဗုဒၶ၊ သပၸာယ္လွတည့္ ။

☺    ေျမာက္သုိ႔လားေသာ္ . . .

ခံ့ညားထည္၀ါ ၊ သံဃာေတာ္မ်ား

သင္ၾကားစာတိုက္ ၊ ေက်ာင္းေတာ္တုိက္တည့္ ၊

☺    နန္းဦးလြင္အား ၊ ဗဟုိထား

သြားလာ၀င္ထြက္ ၊ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္

အသက္ႀကီးမွ ဘ၀ျဖစ္ေထြ

ဆံုရေလေသာ္ ၊ မေနမနား

ႀကိဳးစား၀ိပႆနာ ၊ အားထုတ္ကာျဖင့္

စိတ္မွာဆႏၵျပင္းျပတကား . . . . . ။     

တကၠသုိလ္ ေမာင္ထြန္းေ၀   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *