ဗဟုသုတ

20-11-2018 ရက္ေန႔ထုတ္ မႏၱေလးေန႔စဥ္သတင္းစာပါ အေၾကာင္းအရာ

နဂါးေငြ႕တန္း ၾကယ္အစုအေ၀းႀကီးအတြင္း၌ ျဒပ္ထုမည္းရွိေနသည္ကို ဥရာပအာကာသပညာရွင္မ်ား

သက္ေသျပႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီက ထုတ္ေ၀ေသာ အာကာသ ရူပေဗဒဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဥေရာပအာကာသ စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕က လႊတ္တင္ထားေသာ ဂုိင္ရာၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ စူးစမ္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အာကာသပညာရွင္အမ်ားစု စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေသာ ျဒပ္ထုမည္းရွိႏုိင္မည္ဟု စပိန္ႏိုင္ငံမွ အာကာသပညာရွင္တစ္စုက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ အာကာသဟင္းလင္းထဲ၌ အီလက္ထရြန္ထက္ အဆေပါင္း သန္း၅၀၀မွ် ပုိမုိေပါ့ပါးေသာ အဇီယြန္မ်ားကုိ ေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အဇီယြန္မ်ားႏွင့္ ျဒပ္ထုမည္း ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း အျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲစူးစမ္းေလ့လာကာ သက္ေသျပခဲ့ၾကျပန္သည္။ ဥေရာပအာကာသသိပံၸပညာရွင္မ်ား၏ အလုိအရ နဂါးေငြ႕တန္း ၾကယ္အစုအေ၀းႀကီးအတြင္း၌ ျဒပ္ထုမည္း မုန္တုိင္းသည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ မုိင္ ၃၀၀ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေ၀ွ႔ရမ္းတိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဖီးဇစ္ကယ္ရီဗ်ဴးဒီ ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပသည္။ (MT)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *